Képzési cél

A képzés célja, hogy a hallgatók olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy megfelelő gyakorlással mind elmélyültebben

a) megismerjék a választott idegen nyelvet; a választott idegen nyelv és a magyar nyelv kulturális különbségeit és ezek egymáshoz közelítésének útjait, helyesírási szabályait és retorikai jellegzetességeit;

b) képesek legyenek eligazodni az adott szövegműfajok szóhasználatában mindkét nyelven, és szabatos fogalmazási készség birtokában magabiztosan alkalmazzák a nyelvhelyességi szabályokat;

c) képesek legyenek a megfelelő fordítási technika alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására, továbbá olyan szöveget tudjanak alkotni magyarul, amely a tartalmi hűség mellett megfelel a magyar nyelv szerkezetének, szóhasználatának és a magyar irodalmi kultúra hagyományainak;

d) rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelv-tudással, megfelelő interkulturális ismeretekkel; megismerjék a fordítást segítő eszközöket és azok használatát, legyenek tudatában annak, hogy a szakma önálló végzéséhez mindezeken kívül még milyen további ismeret- és gyakorlatszerzésre van szükségük.

STUDIO ITALIA - BUDAPEST 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. | Olasz Nyelviskola Tel.: (1) 319 9039, (1) 319 9054 Fax: (1) 319 9040

Olasz Könyvesbolt és Fordítóiroda Tel.: (1) 319 9053 Fax: (1) 319 9040 | Olasz Utazási Iroda Tel.: (1) 789 1414, (1) 301 09 71 Fax: (1) 319 9040